folkene bag nordpil

TEAMET

Bashar Hazim Nasouri
Bashar Hazim Nasouripartner | bygningskonstruktør MAK 
Kim Pretzmann Olesen
Kim Pretzmann Olesenpartner | arkitekt m.a.a | tømrer
Jean Stephan
Jean Stephanbogholder
Julie Schmidt O. Rasmussen
Julie Schmidt O. Rasmussenarkitektpraktikant