folkene bag nordpil

Teamet

Bashar Hazim Nasouri
Bashar Hazim Nasouripartner | bygningskonstruktør MAK bhn@nordpil-arkitekter.dk
20 46 89 56
Kim Pretzmann Olesen
Kim Pretzmann Olesenpartner | arkitekt m.a.a | tømrerkpo@nordpil-arkitekter.dk
29 43 92 72
Rasmus Thrane
Rasmus Thranearkitekt m.a.a | DGNB konsulentrat@nordpil-arkitekter.dk
60 54 40 97
Maria Schmedes Enevoldsen
Maria Schmedes Enevoldsenstud.arch | studiemedhjælpermse@nordpil-arkitekter.dk
Julie Schmidt
Julie Schmidtstud.arch | praktikant (barselsorlov)jso@nordpil-arkitekter.dk
Jean Stephan
Jean Stephanbogholderbogholder@nordpil-arkitekter.dk
Michael Salling
Michael Sallingmichael@salling.email
20 29 22 40